Totul despre chirie

Totul despre dreptul la chirie si decontarea acestui drept
Scrie răspuns
Avatar utilizator
un_jandarm
Mesaje: 611
Membru din: 01 Ian 1970, 02:33

Totul despre chirie

Mesaj de un_jandarm »

"Potrivit prevederilor Legii nr. 80/1995,cadrele militare în activitate au dreptul,gratuit, la locuinţă de serviciu. În cazul imposibilităţii sigurării unui spaţiu de locuit corespunzător, legiuitorul a reglementat, 
ca măsură de protecţie socială, acordarea unei compensaţii 
lunare, în valoare de 25% din soldă, cadrelor militare în activitate, mutate în interesul serviciului într-o altă garnizoană decât cea în care îşi au domiciliul. 
Elementul de noutate apare ca urmare a modificării şi completării textului iniţial al Statutului cadrelor militare prin Legea nr. 516/2003, în sensul introducerii unui nou articol, prin care se extinde domeniul de aplicare a compensaţiei lunare pentru chirie şi la cadrele militare în activitate numite în prima funcţie sau mutate în interesul serviciului într-o garnizoană în care îşi au domiciliul, stabilindu-se cuantumul acestei compensaţii la o sumă de până la 50% din solda lunară. 
Ambele texte de lege prevăd însă două condiţii general valabile pentru 
acordarea compensaţiei lunare pentru chirie, şi anume: 
1. instituţia militară nu a putut asigura cadrului militar un spaţiu de 
locuit corespunzător; 
2. atât cadrele militare, cât şi soţiile/soţii acestora nu deţin locuinţă 
proprietate personală." 

Maior PAUL NENCIU 
– Şeful Biroului Relaţii cu Parlamentul şi Guvernul, 
Direcţia Legislaţie şi Asistenţă Juridică – Ministerul Apărării 


Cu alte cuvinte, daca indeplinesti conditiile, sint OBLIGATI sa-ti dea compensatie pentru locuinta, indiferent ce culoare are uniforma ta de militar.


"Art. 2.- Cadrul militar in activitate numit in prima functie sau mutat in interesul serviciului intr-o alta garnizoan/localitate decat cea in care isi are domiciliul beneficiaza de compensatia lunara pentru chirie daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: 
a) nu efectueaza naveta la si de la locul de munca. Aceasta conditie nu se ia in calcul in cazul in care naveta se efectueaza la si de la locuinta inchiriata; 
b) cadrul militar in activitate ori sotia/sotul acesteia nu detine o locuinta proprietate personala in garnizoana /localitatea in care a fost numit in prima functie ori mutat in interesul serviciului; 
c) nu i se asigura de catre Ministerul Apararii Nationale un spatiu de locuit corespunzator potrivit prevederilor legale, pentru acesta si, dupa caz, pentru el si pentru membrii de familie 
d) nu are atribuita, prin contract de inchiriere cu plata subventionata a chiriei, nici el si nici sotul/sotia, o locuinta din fondul locativ de stat in garnizoana/localitatea unde a fost numit in prima functie sau a fost mutat in interesul servicilui; 
e) prezinta un contract de inchiriere a unui spatiu de locuit incheiat in nume propriu si inregistrat la organele fiscale, altul decat cel prevazut la lit. d); 
f) locuita inchiriata sa fie astfel situata incat sa ii permita indeplinirea atributiilor de serviciu. Aprecierea indeplinirii acestei coditii se face de catre o comisie prevazuta la art. 1 alin.(4), iar pentru comandant aprecierea se face de catre comisia stabilita la esalonul imediat superior." 
Ca sa concluzionam: legea e destul de clara, daca un militar indeplineste cumultativ conditiile de mai sus (a se citi cu atentie liera e), nu exista nici un motiv pentru care sa nu i se acorde compensatia pentru chirie. Daca omul nu locuieste cu adevarat in locul unde a declarat ca are resedinta ne aflam in fata unei probleme de moralitate si nu de legalitate, situatie in care comentariile sunt de prisos... 

Daca ai fost mutat la ordin sau numit in prima functie si nu ti-ai luat deja banii pana acum, CRED ca se aplica prevederile art. 20 din Legea 138/1999 


ART. 20 
(1) Cadrele militare in activitate, mutate sau transferate in interes de serviciu dintr-o localitate in alta, individual sau impreuna cu unitatea, au dreptul la: 
a) o indemnizatie de mutare egala cu solda lunara bruta cuvenita pentru functiile in care au fost numite la noua unitate; 
b) o indemnizatie pentru fiecare membru de familie aflat in intretinere, egala cu 1/4 din solda lunara bruta cuvenita cadrelor militare, in luna schimbarii domiciliului membrilor de familie; 
c) rambursarea costului transportului pentru cadre, membrii de familie si gospodaria lor; 
d) o permisie de 5 zile lucratoare, in vederea mutarii efective, acordata la cerere. 
(2) Indemnizatia de mutare prevazuta la alin. (1) lit. a) se acorda cadrelor militare in activitate la prezentarea in unitatea stabilita prin ordinul organelor competente, iar indemnizatia prevazuta la alin. (1) lit. b) se acorda membrilor de familie numai dupa schimbarea domiciliului in localitatea in care au fost mutate cadrele militare in activitate. 
(3) Drepturile prevazute la alin. (1) se acorda si persoanelor chemate sau rechemate in randul cadrelor militare in activitate, daca sunt incadrate in unitati militare situate in alte localitati decat cele in care isi au domiciliul. Indemnizatia se calculeaza in raport cu solda lunara bruta stabilita pentru functiile in care sunt numite. 
(4) Cadrele militare in activitate care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant beneficiaza, dupa absolvire, de indemnizatia de mutare si de decontarea costului transportului, prevazute la alin. (1), daca sunt mutate in alte localitati decat cele din care au plecat la studii sau in care isi au domiciliul. 
(5) La absolvirea institutiilor de invatamant, elevii si studentii militari carora li se acorda grade de ofiteri, maistri militari sau subofiteri ori cei care au obtinut asemenea grade pe timpul scolarizarii au dreptul, la prezentarea la unitati, la o indemnizatie de instalare egala cu solda lunara stabilita pentru functiile in care au fost numiti si la decontarea cheltuielilor de transport pentru ei, membrii de familie si gospodaria lor. Aceste drepturi se acorda si celor care sunt repartizati in unitati ale marinei civile, aviatiei civile sau in alte unitati. Militarii angajati pe baza de contract, care au obtinut grade de subofiteri ca urmare a absolvirii unor cursuri, beneficiaza de indemnizatie de instalare numai in situatia in care nu au beneficiat de indemnizatie in conditiile art. 20 alin. (6). In localitatile cu conditii grele de cazare sau izolate, stabilite de ministerele sau institutiile centrale, indemnizatia poate fi la nivelul a doua solde lunare brute. 
(6) Militarii angajati pe baza de contract, la incheierea primului contract cu durata de 3 ani, beneficiaza de o indemnizatie de instalare egala cu solda de functie in care au fost incadrati, solda de grad, gradatiile la care au dreptul si indemnizatia de dispozitiv. 
(7) Cadrele militare in activitate, care au beneficiat de indemnizatia de instalare si care ulterior si-au prezentat demisia inainte de implinirea unui termen de 3 ani de la absolvirea institutiilor de invatamant, vor restitui indemnizatia primita, proportional cu perioada ramasa pana la expirarea termenului de 3 ani. Aceasta prevedere se aplica in mod corespunzator si militarilor angajati pe baza de contract. 
(8) Cadrelor militare trecute in rezerva sau direct in retragere, in baza art. 85 alin. 1 lit. a)-f) din Legea nr. 80/1995, care isi schimba domiciliul in termen de 12 luni de la data schimbarii pozitiei de activitate, li se ramburseaza cheltuielile de transport pentru ele, membrii lor de familie si gospodarie, pana la localitatea unde isi stabilesc domiciliul. 
(9) In cazul decesului cadrului militar, familia acestuia are dreptul la rambursarea costului transportului prevazut la alin. (8), daca in termen de 12 luni de la data decesului isi stabileste domiciliul in alta localitate. 


Pentru ce se va intampla de aici incolo, dicteaza Legea 330/2009 
Oricum, cred ca mai bine ar fi sa intrebi pe cineva mai priceput,, poate are timp si iti raspunde

Adevărul este ca apa rece, face rău la dinții stricați - Nicolae Iorga

Avatar utilizator
un_jandarm
Mesaje: 611
Membru din: 01 Ian 1970, 02:33

Totul despre chirie

Mesaj de un_jandarm »

Model Raport chirieRaportez: 
Va rog sa aprobati acordarea compensatiei de chirie, conform HG 1 867/2005, modificata si completata cu HG 561/2006 si HG 1 362/2006. 
In acest sens mentionez urmatoarele: 
● am fost numit in prima functie in urma concursului de incadrare subofiteri, conform Ordinului Inspectorului Sef nr. S/******* din data de ************; 
● sunt necasatorit; 
● am domiciliul stabil in comuna *******, satul ********, nr. *****, judetul ************; 
● am contract de inchiriere in garnizoana ********, inregistrat sub numarul *** din data de *******, la Adminstratia Financiara ******, incheiat cu numitul **********, avand resedinta stabila in localitatea *********, strada *******, judetul **********; 
● aceata locuinta imi permite indeplinirea indatoririlor de serviciu; 
● contractul de inchiriere nu a fost incheiat cu parintii mei; 
● nu mi s-a asigurat de catre Ministerul Apararii Nationale sau de catre Ministerul Administratiei si Internelor un spatiu de locuit corespunzator; 
● nu am atribuita, prin contract de inchiriere cu plata subventionata a chiriei, o locuinta din fondul locativ de stat in garnizoana Targoviste; 
● nu detin locuinta proprietate personala, nici nu am instrainat o astfel de locuinta in garnizoana ************; 
● nu efectuez naveta la si de la serviciu la domiciliul stabil sus-mentionat; 
● imi iau angajamentul de a raporta in scris, in termen de 5 zile lucratoare de la ivirea situatiei, orice schimbare survenita, de natura sa modifice conditiile care au stat la baza acordarii compensatiei lunare de chirie; 
● declar pe propria raspundere ca datele prezentate in raport sunt reale si imi iau angajamentul de a restitui integral si neconditionat sumele incasate fara temei legal, in cazul constatarii ca datele nu sunt reale; 
● anexez la raport urmatoarele documente 
1. copie dupa cartea de identitate cu viza de resedinta valabila; 
2.copie dupa contractul de inchiriere inregistrat la Administratia Financiara, incheiat pe numele meu; 
3.declaratia notariala pe propria raspundere, privind situatia locativa. 
Fata de cele raportate, va rog sa ordonati. 

Data: Gradul si semnatura: 
******** *********** 


Numarul ordinului de numire pe functie il gasiti la compartimentul resurse umane in practica lucrurile stau cam asadupa ce gasesti o persoana dispusa sa incheie cu tine un contract de inchiriere a unui imobil, o iei de mana si mergeti impreuna la administratia financiara a localitatii in care respectiva persoana isi are domiciliul. Acolo un functionar va va intocmi un contract de inchiriere in trei exemplare, dintre care unul va ramane la tine. Cand negociezi cuantumul chiriei cu persoana care-ti inchiriaza imobilul e necesar sa ai in vedere faptul ca institutia la care lucrezi iti va deconta maximum 50% din solda bruta fara sporuri dar nu mai mult decat suma inscrisa in contract. Cu respectivul contract asupra ta si insotit de aceeasi persoana vei merge le serviciul local de evidenta informatizata a persoanei, unde vei solicita inscrierea in cartea de identitate a noii resedinte (e un abtibild care se lipeste pe spatele cartii de identitate). Cat astepti sa iti iasa de la SEIP actul de identitate (cateva zile), mergi la un notar public si dai o declaratie pe proprie raspundere ca atat tu cat si nevasta nu ai si nu ai avut o locuinta in localitatea in care unitatea in care iti desfasori activitatea isi are sediul, ca ministerul nu ti-a dat locuinta de serviciu, de interventie sau in caminul de garnizoana si ca nu ai locuinta de la stat cu plata subventionata a chiriei (cei mai multi notari au deja formularul undeva in calculator). In continuare, intocmesti un raport prin care ceri acordarea compensatiei pentru chirie, raport in care incluzi si chestiile alea pe care le detaliaza prima hotarare de guvern. Foarte important: scrie in raport ca atasezi acestuia copie dupa contractul de chirie, copie dupa actul de identitate cu viza de resedinta si declaratia pe proprie respundere in original. Baga totul intr-un dosar si pas alergator cu el la DS! 
EXTREM DE IMPORTANT: INREGISTREAZA RAPORTUL!!!! si pastreaza numarul pe care ti-l da DS-ul. 
Din acest moment mingea e in terenul lor si orice rezolutie pusa pe raport precum si orice intarziere in a pune o rezolutie pe raportul tau angajeaza raspunderea persoanei in cauza. 
Recomandare: cititi legea inainte de orice actiune! 
Mult succes!

Adevărul este ca apa rece, face rău la dinții stricați - Nicolae Iorga

Scrie răspuns

Înapoi la “Chirie”