Legea nr. 288/2018 - plata ratei la creditul imobiliar

Totul despre dreptul la chirie si decontarea acestui drept
Scrie răspuns
ironman
Site Admin
Mesaje: 162
Membru din: 06 Feb 2016, 18:39

Legea nr. 288/2018 - plata ratei la creditul imobiliar

Mesaj de ironman »

Art. I. -
La articolul 31 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (11) se introduc trei noi alineate, alineatele (12) - (14), cu următorul cuprins:

"
(12) Polițistul care îndeplinește condițiile de acordare a compensației lunare pentru chirie potrivit alin. (1) și (11) și care contractează un credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe beneficiază de compensația lunară pentru chirie, pe o perioadă ce nu poate depăși durata de derulare a creditului respectiv, pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă creditului. În această situație, compensația lunară pentru chirie se acordă în cuantumul prevăzut la alin. (1), dar nu poate depăși rata lunară plătită pentru creditul ipotecar/imobiliar.

(13) În situația prevăzută la alin. (12), compensația lunară pentru chirie se acordă pentru o singură locuință achiziționată pe timpul carierei. Compensația lunară pentru chirie nu se poate acorda concomitent pentru situația prevăzută la alin. (1) și (11) și pentru situația prevăzută la alin. (12), caz în care polițistul optează pentru una dintre aceste situații.
(14) Pentru persoanele prevăzute la alin. (12), sumele pot fi justificate cu un contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe."

Art. II. -
La articolul 201 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21) - (23), cu următorul cuprins:

"
(21) Cadrele militare care îndeplinesc condițiile de acordare a compensației lunare pentru chirie potrivit alin. (1) și (2) și care contractează un credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe beneficiază de compensația lunară pentru chirie, pe o perioadă ce nu poate depăși durata de derulare a creditului respectiv, pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă creditului. În această situație, compensația lunară pentru chirie se acordă în cuantumul prevăzut la alin. (1), dar nu poate depăși rata lunară plătită pentru creditul ipotecar/imobiliar.

(22) În situația prevăzută la alin. (21), compensația lunară pentru chirie se acordă pentru o singură locuință achiziționată pe timpul carierei. Compensația lunară pentru chirie nu se poate acorda concomitent pentru situația prevăzută la alin. (1) și (2) și pentru situația prevăzută la alin. (21), caz în care cadrul militar optează pentru una dintre aceste situații.

(23) Pentru persoanele prevăzute la alin. (21), sumele pot fi justificate cu un contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe."

Art. III. -
Articolul 8 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 24 octombrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
"
a) compensație lunară pentru chirie, în cuantum de până la 50% din solda lunară, în mod similar cu cea acordată cadrelor militare în activitate;".

2. După alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"
(21) Pentru persoanele prevăzute la alin. (2) lit. a), sumele pot fi justificate cu un contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
FLORIN IORDACHE p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
IULIAN-CLAUDIU MANDA
București, 29 noiembrie 2018.

Nr. 288.
Nu aveţi permisiunea de a vizualiza fişierele ataşate acestui mesaj.

Scrie răspuns

Înapoi la “Chirie”